top of page
na www.png

CENTRUM TERAPII
Mirsk, ul. Spacerowa 1 

Nasz obszar działania:

Konsultacje psychologiczne

Forma pomocy psychologicznej, poświęcona poradnictwu, interwencji kryzysowej lub psychoedukacji.

Konsultacje poprzedzają również psychoterapię (zazwyczaj są to 3 spotkania).

Psychoterapia dorosłych i młodzieży

Metoda leczenia polegająca na rozmowie. Obejmuje regularne spotkania - jeden lub dwa razy w tygodniu. Może trwać miesiące, często lata. Psychoterapię w naszym Centrum prowadzimy w podejściu psychodynamicznym/ psychoanalitycznym. Metoda zalecana jest w przypadku m.in.: zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń osobowości, trudności w budowaniu relacji.

Diagnoza psychologiczna dzieci

Profesjonalna diagnoza prowadzona przez psychologa za pomocą wystandaryzowanych testów psychologicznych (m.in. Skala Stanford-Binet 5, ADOS-2, IDS-2 i innych). Diagnoza pomaga rozpoznać przyczyny trudności szkolnych, czy interpersonalnych, których doświadczają dzieci.

Diagnoza i terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna ma na celu usuwanie zaburzeń mowy, wad wymowy, przywracanie mowy w przypadku jej utraty, stymulowanie rozwoju mowy i podnoszenie sprawności językowej.

Nasi specjaliści

bottom of page