top of page
Psychologist Session

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA
AGATA MARKIEWICZ

394308587_10224852219594940_742486587622286592_n.jpg

O MNIE

Z wykształcenia jestem psychologiem, ukończyłam Uniwersytet Wrocławski, a także całościowy 4-letni kurs psychoterapii organizowany przez Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie (Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości) atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję pod superwizją.

 

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w swoim zawodzie, zarówno w pracy z osobami dorosłymi, jak i z młodzieżą i dziećmi. Zdobywałam je nie tylko w swoim gabinecie, ale też podczas stażu w Szpitalu Klinicznym im. j. Babińskiego w Krakowie (Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic), Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze (Oddział Leczenia Nerwic), a także pracując w ośrodku socjoterapii, poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni dla ofiar przemocy, czy w placówkach oświatowych.

Na bieżąco doskonalę swój warsztat pracy, uczestnicząc w sesjach self-experience, superwizyjnych oraz warsztatach i szkoleniach. Jestem też autorką i współautorką publikacji i wystąpień konferencyjnych. Więcej informacji na ten temat  dostępnych jest tutaj

ZAKRES USŁUG

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

czas trwania jednej sesji: 50 min., koszt 160 zł

Jest to pierwsze spotkanie (lub kilka  spotkań). Niekiedy konsultacja jest jedyną formą kontaktu z psychologiem, np. gdy pacjent potrzebuje uzyskać poradę - konkretne informacje, dotyczące zakresu wiedzy psychologicznej (psychoedukacja, poradnictwo).


Konsultacja polega zazwyczaj na rozmowie, omówieniu przez pacjenta doświadczanych trudności. Efektem konsultacji jest otrzymanie informacji nt. możliwości dalszych działań (np. wskazówek dotyczących rozwiązywania bieżących trudności, zalecenia podjęcia psychoterapii lub poinformowanie o innych zalecanych formach wsparcia). 

Psychoedukacja, poradnictwo prowadzone są w obszarach dotyczących różnych obszarów życia, takich jak:

 • radzenie sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym;


 • konflikty rodzinne;


 • trudności wychowawcze;


 • doradztwo zawodowe;


 • trudności w budowaniu bliskich relacji.


Konsultacje mogą odbywać się w gabinecie, ale również za pośrednictwem komunikatora internetowego.


W celu umówienia terminu konsultacji, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny. 

PSYCHOTERAPIA

czas trwania jednej sesji: 50 min., koszt 140 zł,

częstotliwość: 1 raz w tygodniu lub częściej (ustalane indywidualnie w zależności od gotowości pacjenta) 

Psychoterapia jest metodą leczenia stosowaną w przypadku pacjentów cierpiących m.in. na:

 • depresję;

 • zaburzenia lękowe (nerwicowe);

 • objawy psychosomatyczne;

 • zaburzenia osobowości.

Ponadto psychoterapię może podjąć każda osoba, odczuwająca cierpienie psychiczne i gotowa do zwiększenia wiedzy na temat samego siebie, swoich świadomych i nieświadomych źródeł emocji, czy motywów działania.​


Zawsze psychoterapia poprzedzona jest konsultacjami psychologicznymi (standardowo są to 3 spotkania). Konsultacje pozwalają na poznanie specyfiki trudności, z jakimi zgłasza się pacjent i dzięki temu zaproponowanie najbardziej optymalnej formy pomocy.


Czas trwania procesu psychoterapii jest różny, w zależności od charakteru trudności i założonych do osiągnięcia celów. Może trwać kilka miesięcy, a także kilka lat (psychoterapia długoterminowa).

Prowadzę psychoterapię w podejściu psychodynamicznym/psychoanalitycznym. ​​​

W gabinecie prowadzę psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży.

BADANIE PSYCHOLOGICZNE

czas trwania: uzależniony od narzędzi badawczych;

koszt:

 • diagnoza funkcjonowania intelektualnego (dzieci i dorośli) –

  400 zł

  (czas trwania badania ok. 2 godzin)


 • diagnoza predyspozycji zawodowych (młodzież i dorośli) –

  300 zł

  (czas trwania badania ok. 1 godz.)


 • diagnoza osobowości (młodzież i dorośli) –

  300 zł

  (czas trwania badania ok. 1 godz.)


Koszt innego zakresu badań ustalany jest indywidualnie, w zależności od stosowanych narzędzi badawczych.

Wystawienie opinii psychologicznej po badaniu: 160 zł

SZKOLENIA

Organizuję szkolenia i warsztaty z zakresu wiedzy i umiejętności psychologicznych dla rodziców, nauczycieli, pracowników socjalnych, seniorów, par i innych grup zainteresowanych tą tematyką.


Przykładowe tematy szkoleń:

 • Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym?

 • Skuteczne metody wychowawcze.

 • Tajemnice udanych związków.

 • Jak budować dające satysfakcję relacje z innymi ludźmi?

 • Jak pracować z uczniami z zaburzeniami psychicznymi?

 • Jak wspierać dzieci w konflikcie okołorozwodowym?

 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.


Możliwe są również inne tematy szkoleń, ustalane indywidualnie. Koszt uzależniony jest od czasu trwania i miejsca realizacji.

IMG_20220919_104232~2.jpg

KONTAKT

Spotkanie odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem 512 963 062.

Przyjmuję w Centrum Terapii w Mirsku, ul. Spacerowa 1 (budynek B)

bottom of page